Sommer har tatt doktorgrad (12.16)

Det ligger mye god læring i praktisk utførelse av beredskapsarbeid. Ved å sørge for personlige og relevante erfaringer gjennom både det daglige arbeidet og trenings- og øvelsesaktiviteter, vil personer i nødetatene bli langt bedre forberedt på å håndtere ulykker og kriser. Det er konklusjonen i Morten Sommer sin ferske doktorgrad.

I doktorgradsarbeidet går Sommer i dybden for å finne læringsmekanismene innen beredskapsarbeid.

– Hensikten har vært å få en bedre forståelse av læring blant personell i politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten og Hovedredningssentralen, og hvordan personer i nødetatene kan bli best mulig forberedt på å håndtere ulykker og kriser.

I studien viser Sommer viktigheten av at læringsaktiviteter inneholder både praktisk trening og god faglig/teoretisk kunnskap, samt at erfaringer fra tidligere hendelser utgjør et viktig læringsgrunnlag.

Studien viser imidlertid også at det er forbedringspotensial på enkelte områder:

– Erfaringer fra øvelser og reelle hendelser kan med fordel deles mer systematisk og nyttiggjøres bedre; flere innsatser bør evalueres, og evalueringene være mer grundige; tilrettelegge og sørge for at erfaringer og ny kunnskap «når frem» til personellet i nødetatene ved å tilrettelegge for mer hensiktsmessige øvings- og læringsaktiviteter.

Spesielt personer med lederoppgaver under innsatser vil ha nytte av å bruke mer tid på trening og annen kompetanseheving for å bli bedre i stand til å håndtere omfattende og krevende ulykker og kriser.

Morten Sommer er fra Stokkmarknes. Han er utdanna branningeniør fra HSH i 2006 og har master i samfunnssikkerhet fra UiS i 2008. Tittelen på doktorgradsavhandlingen hans er: Learning in emergency response work – Læring innen beredskapsarbeid

Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom Norges Forskningsråd og ACCILEARN-prosjektet (Accident investigation and learning effects within emergency management organisations: learning processes in a comparative perspective) i SAMRISK-programmet (Program for samfunnssikkerhet).

HSH gratulerer!


Morten Sommer sitt forskningsarbeid kan bidra til å bedre læringsprosessene og læringsaktivitetene i beredskapsorganisasjoner, slik at politibetjenter, ambulansearbeidere, brannfolk og andre som håndterer ulykker og kriser vil bli bedre i stand til å berge menneskeliv og beskytte miljø og andre verdier.

 

Posted in Doktorgrad