Forske, formidle, forandre – forbetre (12.14)

Skal du henge med i musikken må du ha høgt turtal, produsere og formidle – skal du henga med i forskinga må du gjera det same. Kari Holdhus gjer det.


AKTIV: Kari Holdhus. Foto: Marte Bjerke, Musikkultur.

Førsteamanuensen i musikk på HSH har denne veka bidrege mykje til formidling og kunnskapsdeling i fagfeltet. Fyrst hadde ho innlegg på ein fleirfagleg konferanse i regi av Rikskonsertene, Scenekunstbruket og Nasjonalmuseet. Forsking på kunstformidling til barn og unge var hovudtema.

– Eg presenterte arbeidet mitt frå doktorgraden. Den tek for seg korleis kunstformidling til barn og unge i skulen fungerer i dag, og korleis den kan utviklast til det betre.

Holdhus vart mellom anna intervjua i tidsskriftet Musikkultur.

Og som om ikkje det var nok. I slutten på veka kom ho med eit kapittel «På vei mot et relasjonelt formidlingsbegrep» i boka «Scenekunsten og de unge».

– Kva legg du i det?

– Mange kunstnere ser positivt på begrepet ”Formidling”, mens en i skolen kanskje er litt på vei vekk fra formidlingspedagogikken og går mer mot en aktivitetsbasert kunnskapsdelingskultur. I kapitlet ser jeg på mulighetene for at kunstformidling også kan preges av en slik kultur og sier noe om hvordan en slik relasjonell kunstformidlingskultur eventuelt kan utvikles.

I debatten å konferansen slo professor Magne Espeland fast at det trengst «Mer midler til forskning på kultur»

 

Posted in FoU prosjekt