Forskning med risiko (01.15)

De siste årene har risikomatriser blitt et viktig styringsverktøy i mange bedrifter. Stipendiat Lene Jørgensen i HSH har vært fascinert av dette i flere år – og nå har hun det som sitt forskningsfelt – på vei mot doktorgraden


Lene Jørgensen

– Hva prøver du å finne svar på?

– Jeg ser på bruken av risikomatriser i organisasjoner.

– Konkret undersøker jeg hvordan matrisene brukes til å håndtere samarbeidet mellom de ulike aktørene, og hvilke effekter denne bruken har i organisasjonene.

– I tillegg undersøker jeg hvor risikomatrisen kommer fra og hva som kan være årsakene til at den har fått så stor utbredelse.

– Jeg skal også se på hvilken innvirkning bruken av risikomatrisen har på håndteringen av risiko.

– Hvorfor ble det akkurat dette temaet?

– Jeg har alltid vært fascinert av styringssystemer og styringsverktøy, og har i en årrekke arbeidet med organisasjonsutvikling og internkontroll før jeg tok fatt på doktorgradsprosjektet i HSH.

– Gjennom kompleksitetsprosjektet her på HSH fikk jeg muligheten til å se nærmere på risikomatrisen i en inter-organisatorisk sammenheng innen petroleumssektoren.

– Hvordan jobber du?

– Jeg har gjennom flere år studert ulike organisasjoner og prosjekt. Jeg har deltatt på mange møter, intervjuet aktørene og studert relevant lovverk og prosedyrer knyttet til risikostyring og prosjektstyring hos de involverte.

– I analysene har jeg sett etter mønstre som kan beskrive og forklare ulike typer av bruk og behov som risikomatrisen ivaretar.

– Hvem jobber du i lag med?

– Jeg jobber tettest med Silvia Jordan ved Universitetet i Innsbruck. Tidlig i doktorgradsløpet fikk jeg kontakt med henne, og hun er medforfatter på tre av mine artikler i avhandlingen.

– Samarbeidet med henne og tilgangen til hennes kontaktnett har betydd enormt mye for meg i denne prosessen. Elles samarbeider jeg selvsagt med kollegaer og medforskere på HSH og ved Universitetet i Stavanger, der jeg også har min veileder Preben H. Lindøe.

– Hva har du funnet ut så langt?

– Jeg har fått publisert to artikler så langt, og to andre er i reviewprosessen. Den første er en metodisk artikkel, der vi svarer på et «call for papers» om å fokusere mer på kvalitative, inter-organisatorisk forskning innenfor organisasjonsfaget.

– Vi foreslår her å ta utgangspunkt i et relevant verktøy de ulike aktørene bruker sammen, og følge en prosess over tid for derved å få innsikt både i de ulike organisasjonene enkeltvis og i deres samarbeid.

– I den andre artikkelen identifiserer vi at risikomatrisen brukes både for å: 1. skape gjensidig forsikringer og tillit, 2. for å skape identifisering og «alignment» rundt det felles prosjektet og 3. at det brukes til å avklare grenseoppgangene mellom de ulike organisasjonene i prosjektet.

– I den tredje artikkelen har vi fulgt utviklingen til selve risikobegrepet, beregningen av risiko og vurdering av risiko i et historisk perspektiv.

– Hvor formidler du arbeidet ditt?

– Jeg har deltatt på en rekke konferanser i Norge og i utlandet. I tillegg formidles det på forskningsseminarer med jevne mellomrom både på HSH, ved UiS og ved andre institusjoner.

– Jeg legger også vekt på å flette inn stoff fra forskningen i undervisningen min når det er relevant.

– Det kommer også stadig flere forespørsler om gjesteforelesninger og foredrag fra både interne og eksterne nå.

– Når regner du med å være ferdig?

– Jeg har lagt en ambisiøs plan om å levere inn i juni, så viss alt går fint og jeg orker hardkjøret med mye helgejobbing, så vil det gå.

Posted in PhD Stipendiat