Jonassen er dosent (11.16)

Jan R. Jonassen er HSH sin første dosent innen tekniske, økonomiske og maritime fag. – Han har dokumentert omfattende forsknings- og utøverkompetanse på høyeste nivå rettet mot yrkesfeltet, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Jonassen sine arbeider.


Jan R. Jonassen

Det sakkyndig utvalget skriver at Jonassen oppfyller alle kriterier, og i sin enstemmige konklusjon slår de fast at han har:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet.
 • Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høg kvalitet.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

I tillegg har Jonassen høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
 • Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
 • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
 • Oppbygging av vitenskapelige samlinger.

Jan R. Jonassen er utdannet Cand. Polit. i offentlig administrasjon og organisasjon fra Universitetet i Bergen i 1978. Han er født og oppvokst i Skudeneshavn og bor i dag i Visnes på Karmøy. Han har en lang og variert yrkeskarriere innen offentlig og privat sektor, og har hatt flere lederstillinger og toppverv i ulike organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Jonassen har arbeidet ved HSH siden 2004.

Følgende medlemmer var med i det sakkyndige utvalget:

 • Professor Jan Frick, Handelshøgskolen, UiS
 • Professor Christopher Irgens, University of Strathclyde, UK
 • Professor Sigbjørn Tveterås, Norsk Hotellhøgskole, UiS.

HSH gratulerer!

Fakta:
Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet.

 

Posted in Opprykk dosent