Sømoe er førstelektor i kunst- og håndverksfag (04.2016)


Kjetil Sømoe

Et sakkyndig utvalg har vurdert Sømoe sin kompetanse og de er klare i sin konklusjon:

Sømoe dokumenterer omfattende og grundig forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot kunst og håndverksfaget i grunnskolen og høyere utdanning. Dokumentasjonen som Sømoe har lagt fram viser et høyt faglig nivå og en solid pedagogisk og fagdidaktisk forankring. Arbeidene formidler et bredt og dagsaktuelt engasjement for kunst og håndverksfaget, både gjennom praktisk virke og fagdidaktiske refleksjoner.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Sømoes kompetanse:

  • Egil Eide, dosent Høgskolen i Bergen (leder av utvalget)
  • Arne Wik, førstelektor Høgskolen i Bergen
  • Karen Brenne, førsteamanuensis Høgskulen i Volda og HSH

Kjetil Sømoe er fra Eik i Tønsberg og utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Telemark. Han har hovedfag i forming fra samme høgskole. Sømoe har jobbet som lærer i grunnskole og videregående skole i Øygarden og i Fitjar. Siden 2005 har vært ansatt ved HSH og avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

HSH har i dag 17 førstelektorer i fagstaben.

 

Posted in Opprykk førstelektor