Langøen ny dosent (05.16)

Arne Langøen er HSH sin fjerde dosent innen helsefag. Han får gode skussmål for omfattende undervisningsvirksomhet og formidling i ulike fora, både nasjonalt og internasjonalt, i følge den sakkyndige komitéen som har vurdert Langøens faglige arbeid.

Den sakkyndige komiteen skriver at Langøen dokumenterer omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet

«Det er innenfor dette kriteriet søkeren viser sin styrke. Her finner vi lærebokproduksjon, en omfattende undervisningsvirksomhet og formidling i ulike fora, både nasjonalt og internasjonalt. Han har utviklet og gjennomført en videreutdanning om sårbehandling.

Det foreligger deltakerevalueringer og det vises til det omfang denne utdanningen har fått, men innhold, betydning og erfaring fra dette banebrytende arbeidet blir til dels underkommunisert. Han har også, sammen med en spesialist i generell kirurgi, utviklet et nettsted, administrert av Gyldendal Akademiske, en omfattende multimediaproduksjon om sår- og hudbehandling. Dette er banebrytende og enestående i sin karakter.»


Arne Langøen

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Langøen sin kompetanse:

  • Dosent Gerd Bjørke, Høgskolen Stord/Haugesund
  • Professor Anders Möller, Ersta Sköndals høgskola
  • Dosent Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund

Arne Langøen er fra Skudeneshavn, og har bodd i Haugesund siden 1988. Han er utdannet ved Stord Sjukepleiarhøgskole i 1980. Han har blant annet jobbet fem år som avdelingssykepleier og et år som sjefsykepleier på Haugesund sykehus. I 1993 begynte han som høgskolelærer ved det som da het Haugesund Sykepleierhøgskole. Langøen ble lektorgodkjent i 1996, fikk opprykk til førstelektor i 2006 – og opprykk til dosent i mai 2015.

HSH gratulerer!

FAKTA:
Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet.

 

Posted in Opprykk dosent Tagged with: