Leter etter suksessfaktorer for hjemmebesøk hos eldre (01.15)

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat Astrid Fjell i HSH er på saken.


Astrid Fjell

– Hva prøver du å finne svar på?

– Jeg prøver å finne svar på hva som er den beste måten å gjennomføre forebyggende og helsefremmende besøk hos eldre som bor hjemme.

– Hensikten med besøkene er å bidra til at eldre kan bo lengst mulig hjemme og hindre eller utsette funksjonsfall og sykdom.

Astrid Fjell forteller at det er gjort mange studier rundt temaet.

– De viser at forebyggende hjemmebesøk har varierende effekt og at det er svært mange ulike tilnærminger og fokus.

– Det vanskeliggjør arbeidet med å identifisere suksessfaktorene for vellykkede hjemmebesøk.

Begrepet «Health Literacy» står sentralt i forskningsarbeidet hennes.

– Det kan oversettes til norsk med helsefremmende allmenndannelse. Forskning viser at ved å styrke en persons «health literacy», øker muligheten for bedre etterlevelse av behandling og helseråd.

– I denne sammenheng er jeg interessert i hvordan eldre oppfatter og forstår hensikten med hjemmebesøkene og hvordan helsepersonell bruker sine kommunikasjonsferdigheter.

– Hvorfor ble det akkurat dette temaet?

– Forskningsprosjektet mitt er forankret i FOUSAM og prosjektet «Helseteam for eldre.» I 2010 begynte jeg å jobbe som helseteamsykepleier i prosjektet og har vært med å samle mye av datamaterialet gjennom 167 hjemmebesøk.

– Hvordan jobber du du?

– Jeg har allerede samlet mye data som danner grunnlaget for minst tre av artiklene i doktorgradsavhandlingen min.

– Har også planlagt å gjennomføre intervjuer med eldre som mottar hjemmebesøk. Ellers er det lesing av artikler og aktuell litteratur, og jeg må gjennomføre obligatoriske og selvvalgte kurser som styrker min kunnskap rundt temaet.

– Hvem jobber du sammen med?

– Jeg er tilknyttet forskergruppen «Helseteam for eldre» som møtes ca. hver tredje måned på HSH. Medlemmene av gruppen er både fra HSH, kommunene og Helse Fonna.

– Minst fire av medlemmene har disputert og fungerer som rådgivere både i forhold til kommuner som vil starte opp med forebyggende hjemmebesøk, samt som veiledere til meg som stipendiat. <p- Hva har du funnet ut så langt?

– Det er for tidlig å si noe nå for dataene er ikke ferdig analyserte. Men jeg håper på å kunne undersøke helsetilstanden og eventuelt sykehusinnleggelser til de som har fått hjemmebesøk.

– Ved å se på blant annet innleggelsesårsak, kan det være mulig å indikere om kartleggingsverktøyet som er anvendt på hjemmebesøkene fanger opp den eldres behov og problem eller om det viser seg at eldre har andre plager og utfordringer verktøyet ikke fanger opp.

– Men det er ikke bare verktøyet som innvirker på hjemmebesøket, også helseteamsykepleieren som gjennomfører besøket må gi og innhente informasjon som mottaker har forutsetning å forstå.

– I denne sammenheng handler det om å ta hensyn til den eldres «health literacy».

– Hvor formidler du arbeidet ditt?

– Jeg har ikke publisert noen vitenskapelige artikler ennå, men har hatt ulike presentasjoner på konferanser og foredrag.

– Når regner du med å være ferdig?

– I løpet av 2018.

Posted in PhD Stipendiat