Når forskning går begge veier (07.14)

Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen sin bacheloroppgave er et godt bevis på hvordan en kan kople studenter på spennende forskningsprosjekt, slik at det gir vinn-vinn for studenter, høgskole og arbeidslivet.


FIKK OG BRINGER TILBAKE: Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen sin prosjektoppgave brukte data fra et stort forskningsprosjekt på HSH. Nå bringer studentene sine ferske data tilbake til forskningsprosjektet på HSH. Det gleder førstelektor Idar Johannessen i HSH. Trykk på bildet for stor versjon!

De to HSH-studentene har skrevet om medicens rolle på IMR-fartøy; det er et fartøy som vedlikeholder den undersjøiske infrastrukturen på norsk sokkel. En medic er en sjukepleier som har ansvar for medisinsk oppfølging av mannskapet ombord på fartøyet. <p– Som studenter fikk vi innblikk i spennende forskning om dette temaet ved HSH. Samtidig er vi interesserte i offshorebransjen. Da var valg av tema for oppgaven vår gjort, forteller Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen.

Utgangspunktet for prosjektet er at medicene ofte har mange ulike roller ombord.

– De er sjukepleiere, de har oppgaver innen HMS, de er ofte engasjert i velferdsaktiviteter. Kort sagt har de mye tid utover sjukepleieroppgavene, som de fyller med annet arbeid.

Gjennom flere dybdeintervju finner HSH-studentene at medicene i sin jobb kan møte motstridende krav og oppleve rollekonflikter.

– En medicer må være en god balansekunstner. De har mange roller, og jobben ombord på et fartøy er noe annet enn å være en sjukepleier på et sjukehus.

– Mange av de vi intervjuet var bevisste og reflekterte omkring dette, og løste det på en god måte.

– Rollen deres er utformet slik at de skal ha ledig tid til å følge med på arbeidsmiljø og sikkerhet, og mange medicer tar egne initiativ, for eksempel for å forebygge konflikter. Men hvis de må gjøre et valg i en konkret situasjon prioriteres de medisinske oppgavene.

Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen forteller at dataene deres er supplert med data fra forskningen til Idar Johannessen og RISKOP-prosjektet. Og de nye dataene som jentene har funnet supplerer arbeidet til forskerteamet på HSH.

– De har gjort en god jobb og har fått fram en del spennende funn som supplerer våre data. Vi ønsker å ta dette videre i vårt arbeid, sier førstelektor Idar Johannessen som var veileder på oppgaven.

– Haugaland HMS-senter har også vist stor velvilje i å gi studentene adgang og støtte. Slik åpenhet betyr veldig mye for vår mulighet til å få til gode bachelorprosjekter, sier Johannessen.

Arbeidet til Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen har også flere gevinster, foruten forskning.

– Høgskolektor Tone Sydnes på Avdeling for helsefag på HSH holder på å utvikle et etterutdanningskurs for sjukepleiere som vil arbeide som medicer, og prosjektoppgaven gir innspill til dette arbeidet, sier Johannessen.

Nå vil de to HSH-studentene ut i arbeidslivet. Ester vurderer riktignok å gå i gang med mer studier inn mot ingeniørfag. På sikt lokker en masterutdanning.

 

Posted in FoU prosjekt