Ny doktorgrad om læreres kompetanseutvikling i vurdering (01.15)

Anne Kristin Rønsen i HSH har studert hvordan lærere kan utvikle seg og bli bedre på å vurdere elevenes læringsløp i skolen. I dag fikk hun doktorgraden for arbeidet sitt.


Anne Kristin Rønsen forsvarte i dag doktorgradsavhandlingen sin «Vurdering som profesjonskompetanse. Refleksjonsbasert utvikling av læreres kompetanse i formativ vurdering» ved Universitetet i Bergen.

Vurdering i skolen har lenge vært begrenset til kun å være et kontroll- og målingsverktøy i form av eksamen og karakterer. I dag er vurdering underveis i elevenes læringsløp et sterkt og anerkjent pedagogisk verktøy.

Gjennom doktorgradsavhandlingen sin har Rønsen undersøkt hvordan lærere utviklet kompetanse i bruk av vurdering som pedagogisk virkemiddel, gjennom systematisk øving og refleksjon knyttet til sin egen praksis.

Studien ble gjennomført i løpet av en periode på to og et halvt år.

Rønsen finner at kompetansehevingen lærerne var igjennom ikke bare forutsatte utviklingskompetanse, men også endringskompetanse.

Tidligere forskning har vist at lærernes endrings- og utviklingskompetanse må være kontinuerlig operativ dersom profesjonsutøvelsen skal være oppdatert og relevant. Dette gjelder også innenfor fagfeltet vurdering.

Rønsens forskning viser imidlertid at kravene til innholdet i endrings- og utviklingskompetansen endres underveis. I arbeidet sitt finner hun tre klare faser i en kompetanseutviklingsprosess, og hver av fasene vektlegger forskjellige innholdskomponenter i endrings- og utviklingskompetansen.

Avhandlingen har i tillegg til kunnskap om utviklingsfasene, tilført ny innsikt i hvilke utfordringer det må tas høyde for underveis.

Den nye kunnskapen om de ulike fasene i et utviklingsløp kan gjøre både tilrettelegging for og planlegging av kompetansehevingsprosjekt i utdanningssektoren mer robust. Å bruke denne kunnskapen vil kunne styrke organiseringen av ulike skoleutviklingsprosjekt og slik bidra til endring av læreres og skolers praksis.

Anne Kristin Rønsen (født 1975) er utdannet allmennlærer med mastergrad i IKT i læring fra 2005 fra HSH. Hun jobber i dag ved HSH og Avdeling for lærerutdanning og kulturfag, der hun underviser i pedagogikk og IKT i læring.

Kommisjonen som vurderte Anne Kristin Rønsen:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Therese N. Hopfenbeck, Centre for Educational Assessment, Department of Education, University of Oxford, United Kingdom
  • Andreopponent: Forskningsprogramleder Tina Bering Keiding, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Danmark
  • Gry Heggeli, Førsteamanuensis UiB er kommisjonens administrator.

Hovedveileder: Professor Kari Smith, Universitetet i Bergen

Biveileder: Knut Steinar Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund

HSH gratulerer!


Gry Heggeli, Therese N. Hopfenbeck, Tina Bering Keiding, Kari Smith, Anne Kristin Rønsen, Knut Steinar Engelsen og Karianne Westerheim.

 

Posted in Doktorgrad