Aadland er førstelektor i kroppsøving (04.16)

Helga Aadland er HSH sin ferskeste førstelektor.


Helga Aadland. Foto: Lars Smith

Det sakkyndige utvalget som har vurdert Aadland sin kompetanse konkluderer slik:

Aadland har i sin søknad skrevet et godt og oversiktlig profileringsdokument. Det sakkyndige utvalget har vurdert 6 artikler og 2 av disse er funnet å være meritterende i vitenskapelig forstand. De andre artiklene er også meritterende, men da sett i forhold til undervisning og annen pedagogisk virksomhet. Aadland har tatt ansvar for studieutvikling både internt og i samarbeid med andre høgskoler. Hun har delt sine erfaringer både fra forskning og utviklingsarbeid.

Aadland har solide pedagogiske kvalifikasjoner og fremstår som en dedikert pedagog for grunnskolelærerutdanningen. <pUtvalget har vurdert det til at Aadland samlet sett har både omfang og kvalitet nok i sine arbeider til at vi anbefaler at hun får opprykk til førstelektor. Utvalgets uttalelse er enstemmig.

Det sakkyndige utvalget:

  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge,
  • Førsteamanuensis Inge Åshild By, Norges idrettshøgskole
  • Professor Knut Steinar Engelsen, Høgskolen i Stord Haugesund

Helga Aadland er fra Stord og er utdannet allmennlærer fra Sogndal Lærerhøgskole. Hun har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole, og brei undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skoler i regionen. Hun har vært ansatt ved HSH siden år 2000 i kroppsøving ved avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

 

Posted in Opprykk førstelektor