Ny professor i samfunnsøkonomi på HSH (09.15)

Liv Osland er HSH sin nyeste professor. HSH har nå to professorer i samfunnsøkonomi.

Professor Liv Osland smilende i solskinn
Liv Osland er blitt professor i samfunnsøkonomi. HSH har i dag 14 professorer, der av fem kvinner.

Det er en sakkyndig komité som har vurdert Osland sitt forskningsarbeid. De trekker særlig frem at hun har vist en imponerende forskingsproduksjon de siste årene.

De skriver:

Osland skårer godt både i volum, kvalitet, uavhengighet, samarbeid, synlighet og aktualitet. I tillegg til å være eneforfatter av flere artikler, har hun også med seg medforfattere og hun har medvirket i andres forskningsarbeid.

Hun har et bredt nettverk. Hun publiserer i velrenommerte vitenskapelige tidsskift, og det vitner om høy faglig kvalitet. Forskingsfeltet hennes er høyst relevant for samfunnet.

Fort tiden arbeider Osland med et forskningsrådsprosjekt som skal avsluttes i løpet av høsten. Prosjektet ledes av Viggo Nordvik ved NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus. Professor Inge Thorsen og høgskolelektor Arnstein Gjestland ved HSH er også involvert i arbeidet.

– Mer overordnet er temaet for prosjektet samspillet mellom nabolagets utvikling over tid, og individuelle flyttebeslutninger, sier hun.

Men det er ikke bare forskning som opptar tiden hennes.

– Jeg har også undervisning, og akkurat nå er det mikroøkonomi jeg foreleser i. Det er veldig kjekt. Studentene er aktive og interesserte. Jeg trives godt med et arbeid der jeg både får forske og undervise, avslutter hun.

Liv Osland er født i Canada i 1962. I 2008 tok hun doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Spatial Variation in Housing Prices: Econometric Analyses of Regional Housing Markets”.

Osland har vært ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund siden 1996.

Den sakkyndige komitéen som vurderte Liv Oslands forskningsarbeid er:

  • Professor Asbjørn Rødseth – Økonmisk institutt, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Annekatrin Niebuhr, Institute for Employment Research (IAB) of the German Federal Employment Agency (BA) i Nuremberg, Tyskland.
  • Professor Mats Wilhelmsson, Royal Institute of technology (KTH), Stockholm, Sverige.

HSH gratulerer!

Posted in Opprykk professor