Problemløsing i praksis (12.14)

Da Knutsen OAS Shipping AS gikk i gang med å utvikle et rensesystem for ballastvann ble forskermiljøet ved HSH trukket med i prosessen. Det viste seg å være et godt trekk.


GOD GRUPPE: – Vi har jobbet godt sammen og alle har bidratt inn i prosjektet, sier prosjektleder Ingunn Alne Hoell i HSH. Her sammen med fra venstre: Joachim Ramsen (Knutsen OAS Shipping AS), Vidar Thorsen (Polytec), Gunnar Thuestad (HSH), Friederike Hoffmann (UiB/Unimiljø), Ole-Kristian Hess-Erga (NIVA), Aud Larsen (UiB/Unimiljø), Ranveig Ottøy Olsen (HSH), Ingunn Alne Hoell (HSH), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Stephanie Delacroix (NIVA), Per Lothe (Knutsen OAS Shipping AS) og August Tobiesen (NIVA).

For nøyaktig fire år siden fikk Knutsen OAS gjennomslag i Norges Forskningsråd med et stort prosjekt omkring rensing av ballastvann. Flere forskermiljø ble trukket med, blant annet HSH.

Prosjektet skulle finne løsninger for å møte det internasjonale regelverket som krever at alle skip må behandle ballastvann. Regelverket er ennå ikke trådd i kraft, men det er sannsynligvis like før.

Og Knutsen OAS er godt forberedt. De har utviklet et godt rensesystem (KBAL) og står godt rustet.

– Vi har bidratt til å gjøre rensesystemet mer konkurransedyktig, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har jobbet med nye metoder for analyse av ballastvann, for å sjekke om kvaliteten oppfyller kravene i det nye regelverket, den såkalte IMO-konvensjonen, sier prosjektleder ved HSH, Ingunn Alne Hoell.

Hun forteller at rensesystemet er blitt Veritas-godkjent i løpet av prosjektperioden, og er nå installert og testet i fullskala på M/T Gijon Knutsen. For tiden bygges også tre nye tankskip ved Hyundai Heavy Industries i Korea, som hver vil inneholde KBAL-anlegg for å rense inntil 3000 m2 vann i timen.

– Når det gjelder vårt bidrag med analyse av ballastvann, så er det viktig for raskere videreutvikling av rensesystemet, og for kontroll av systemet, understreker Hoell.

– Andre som vil ha glede av resultatene våre, er havnemyndigheter som skal overholde regelverket, og andre produsenter av rensesystemer.

– Hva skjer videre?

– Prosjektet er for noen av deltakerne avsluttet, men noe blir forlenget ut 2015

– Resultatene fra forsøkene her på HSH skrives nå sammen til flere vitenskapelige publikasjoner.

Posted in FoU prosjekt