KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Månad: september 2016

Problemløsing i praksis (12.14)

Da Knutsen OAS Shipping AS gikk i gang med å utvikle et rensesystem for ballastvann ble forskermiljøet ved HSH trukket med i prosessen. Det viste seg å være et godt trekk. GOD GRUPPE: – Vi har jobbet godt sammen og

Posted in FoU prosjekt

Berland ny dosent (12.14)

Kompetansen i HSH øker. I dag fikk Astrid Berland ved avdeling for helsefag opprykk til dosent. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra kommisjonen som har vurdert hennes omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Astrid Berland Kommisjonen skriver enstemmig: «Astrid Berland har hatt

Posted in Opprykk dosent

Korleis er det å vera pårørande til ein med demens? (12.14)

Det prøver stipendiat Ellen J. Svendsbø i HSH å finna gode svar på. Ellen J. Svendsbø I dag reknar ein med at det er omlag 70 000 personar i Noreg som har ein eller annan form for demens, medan 250

Posted in PhD Stipendiat

Sprer og deler kunnskap (12.14)

De er på engelsk. De er populærvitenskapelige i formen, og de blir lest. Gjennom mange år har Jan R. Jonassen og kollegaene hans laget nyhetsbrev fra forskningsområdet deres i HSH. Gevinstene er mange. GODT ARBEID OVER MANGE ÅR: – Det

Posted in FoU prosjekt

Forsker på spenningsfeltet «Omsorg og tvang» (01.15)

Mennesker med psykiske lidelser var før i tiden ofte henvist til et liv på institusjon. I dag er det andre boformer som gjelder, og kommunehelsetjenestene er tettere på. I denne endringen er bofellesskapet og det private hjemmet blitt en arena

Posted in PhD Stipendiat

Leter etter suksessfaktorer for hjemmebesøk hos eldre (01.15)

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat Astrid Fjell i HSH er på saken. Astrid Fjell – Hva prøver du å finne svar på? – Jeg prøver

Posted in PhD Stipendiat

Forskning med risiko (01.15)

De siste årene har risikomatriser blitt et viktig styringsverktøy i mange bedrifter. Stipendiat Lene Jørgensen i HSH har vært fascinert av dette i flere år – og nå har hun det som sitt forskningsfelt – på vei mot doktorgraden Lene

Posted in PhD Stipendiat

Ny doktorgrad om læreres kompetanseutvikling i vurdering (01.15)

Anne Kristin Rønsen i HSH har studert hvordan lærere kan utvikle seg og bli bedre på å vurdere elevenes læringsløp i skolen. I dag fikk hun doktorgraden for arbeidet sitt. Anne Kristin Rønsen forsvarte i dag doktorgradsavhandlingen sin «Vurdering som

Posted in Doktorgrad

Improvisasjon som nøkkel til den gode presentasjon (01.15)

Digitale verkty som PowerPoint, Prezi, Notebook og anna er blitt standard i mange klasserom og konferansesalar. Av og til vert dei ei tvangstrøye og hemmar for oss – andre gongar kan desse verktya gi næring til improvisasjon og forløysa glitrande

Posted in PhD Stipendiat

Drep algar for forskinga si (01.15)

Ei stor utfordring i havets økosystem er spreiing av virus, bakteriar, algar, plankton og larver til nye områder med ballastvatn. For å hindre dette kan ballastvatn handsamast slik at organismane vert fjerna eller drepne. Stipendiat Ranveig Ottøy Olsen jobbar for

Posted in PhD Stipendiat