Førstelektor i innovasjon og internasjonalisering

Innovasjon og internasjonalisering i sykepleierutdanningen har vært overskriften på Ingrid Gilje Heiberg sitt forsknings- og utviklingsarbeid gjennom mange år. Nå har en sakkyndig komite funnet henne klart kompetent som ny førstelektor i HSH.


Ingrid Gilje Heiberg

Ett av hovedarbeidene i Heibergs førstelektorkvalifisering er monografien: ”Between familiarity and foreignness: When nurse education engages in international student exchange programmes; a case study from Norway”.

Den sakkyndige komitéen skriver følgende om dette arbeidet:

Avhandlingen byr på interessant lesning og er uten tvil et viktig bidrag til praksis. Heiberg peker på en del utfordringer knyttet til internasjonalisering, og bidrar med det til kunnskap på feltet. Hun viser også at hun har god innsikt i relevant teori, og kjennskap til forskning på feltet. Dette arbeidet er klart meritterende, både med hensyn til omfang og kvalitet.

Avslutningsvis oppsummerer og konkluderer den sakkyndige komiteen Heibergs forsknkngs- og utviklingsarbeid slik:

Samlet er dokumentasjonen utvalget har gått gjennom og vurdert klart meritterende. Den viser mange solide faglige bidrag innen sine områder, og omfattende formidling til forskerkolleger og i ulike yrkesrettede helsefaglige arenaer. Sammen med utviklingsinnsatsen på delområdene de har inngått i er dette omfattende arbeider som møter de kombinerte kravene til forskning- og utviklingsarbeid og arbeid med større pedagogiske utviklingsoppgaver.

Ingrid Gilje Heiberg er fra Haugesund og har jobbet på HSH siden 2004. Hun er intensivsykepleier av yrke og har jobbet mange år ved hjerteovervåkningen på Haugesund sykehus. Hun har en internasjonal European Master in Health Promotion, i tillegg til høgskolepedagogikk, sosialpedagogikk, IKT i læring og pedagogisk seminar.

Den sakkyndige komitéen:

  • Førsteamanuensis Harald Jarning, komitéleder (Universitetet i Oslo)
  • Professor Arild Raaheim, (Universitetet i Bergen)
  • Førstelektor Karin Berntsen (Høgskolen i Sørøst-Norge)

HSH gratulerer!

 

HSH arkiv: 30/09-2016, kl. 12:45

 

Posted in Opprykk førstelektor