Stort innovasjonsprosjekt til HSH (09.16)

HSH og avdeling for lærerutdanning og kulturfag har vunnet fram med et nytt og stort innovasjonsprosjekt i Norges Forskningsråd. – Vi skal finne ut hvordan konsertbesøk kan bli enda mer meningsfylte i skolens hverdag, forteller prosjektleder Kari Holdhus.


Kari Hodhus og Magne Espeland gleder seg over å ha landet et nytt og stort forskningsprosjekt.

Det nye forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DISKO) føyer seg fint inn i HSHs rekke av store forskningsprosjekt. Gjennom mange år har HSH i skarp konkurranse funnet og vunnet fram i Forskningsrådet sin pengesekk. Denne uken ble det et nytt gjennomslag i min egen forskning, sier Holdhus.

– Jeg fant at mange skolekonserter er ensidig sender-mottakerbasert og der skoler, lærere og elever har få medvirkningsmuligheter i utforming og gjennomføring av skolekonserter.

– Nå får vi mulighet til å gå et skritt videre og utforske og utprøve hvordan man i praksis må arbeide for at konsertbesøk skal bli enda mer meningsfylte i skolens hverdag.

– Vi må også finne ut hva som skal til for å kunne gjennomføre slik endringer rent praktisk samt jobbe med varige organisasjonsendringer for at dette skal få den betydning Kulturtanken ønsker at det skal få i sitt arbeid.

– Ett av målene våre er å utvikle en webpakke som skal være en ressurs i arbeidet med relasjonsbygging gjennom og rundt konsertene.

Prosjektet starter opp våren 2017 og avsluttes høsten 2020. Tildelingen fra Forskningsrådet utgjør flere millioner kroner.Søknadsbudsjettet er på 7,2 millioner kroner.

Prosjektet inngår som en del av HSH sitt forskningsprogram for Kultur og kreativitetspedagogikk (K-ped) , og det er tett knyttet til høgskolens masterstudium i kreative fag og læreprosesser (MaCrel).

– Vi vil også dra veksler på forskerskolen vår Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS).

 

HSH arkiv:  30/09-2016, kl. 10:30
Posted in FoU prosjekt