Førstelektor på skoleledelse

Bjart Grutle gløder for skoleledelse. Nå er han blitt HSH sin første førstelektor i emnet.


Bjart Grutle

Det er en sakkyndig komité som har vurdert Bjart Grutle sin kompetanse.

De konkluderer klart:

Søker har en allsidig og lang erfaring innen området ledelse og skoleledelse, som er det fokusområdet han søker førstelektoropprykk for.

Han er engasjert i flere nettverk, deltar sammen med lærere fra andre institusjoner i den nasjonale rektorutdanningen, har deltatt i og ledet utviklingsarbeider, har arbeidet frem vitenskapelige tekster, og deltatt på konferanser.

Profileringsdokumentet har gode kvaliteter, og han beskriver også sin læringshistorie. Artiklene og kursene knyttet til førstelektorkvalifisering er også meritterende.

Søkeren viser at skoleledelse er hans spesialfelt og alle arbeidene han legger fram rettes inn mot dette. Flere av tekstene er av slik karakter at de forteller om det innholdet som søkeren trolig formidler i sitt engasjement i rektorutdanningen.

I den sakkyndige komitéen var:

  • Førstelektor Jan Gilje fra (NLA)
  • Dosent Gerd Bjørke (HSH)
  • Førstelektor Berit Bratholm (HSN)

Bjart Grutle er oppvokst på Bømlo men har bodd storparten av sitt voksne liv på Torvastad på Karmøy. Han har hovedfag i spesialpedagogikk og videreutdanning i skoleledelse. Yrkeserfaringen hans spenner fra barnehage, spesialskole og grunnskole. I skolen har han arbeidet som kontaktlærer, spesialpedagog og rektor. Han har også arbeidet ni år ved Karmøy PPT som spesialpedagog.

Grutle har siden 2009 arbeidet ved HSH og avdeling for lærerutdanning og kulturfag. På høgskolen har han arbeidet med PPU og Rektorutdanning.

HSH gratulerer!

Posted in Opprykk førstelektor