KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

År: 2017

Praksisnær FoU-samling for fusjonspartnarane

Kompetanseheving er eit viktig satsingsfelt i HVL. Denne veka har 24 tilsette på tvers av HVL delteke på kurset «Praksisnær FOU» på Stord. Dette er eit kurs på phd-nivå som gir 10 studiepoeng, og som primært er for høgskulelektorar som

Posted in Opprykk førstelektor, Ukategorisert