Praksisnær FoU-samling for fusjonspartnarane

Kompetanseheving er eit viktig satsingsfelt i HVL. Denne veka har 24 tilsette på tvers av HVL delteke på kurset «Praksisnær FOU» på Stord.

Dette er eit kurs på phd-nivå som gir 10 studiepoeng, og som primært er for høgskulelektorar som planlegg å bli førstelektorar.

Kurset var i utgangspunktet tenkt som eit samarbeid mellom HSH og Høgskolen på Lillehammer. Der har kurset vore ein del av eit eige førstelektorprogram over fleire år.

24 deltakarar frå HSH, HiSF og HiB var med på første kurssamling på Campus Stord denne veka.

24 deltakarar frå HSH, HiSF og HiB var med på første kurssamling på Campus Stord denne veka. (Foto: Gunn Haraldseid)

Sjå heile saka her: http://fusjonsinfo.no/2016/12/15/praksisnaer-fou-samling-fusjonspartnarane/

Posted in Opprykk førstelektor, Ukategorisert