KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Forfattar: Gunn Haraldseid

Doktorgrad om åndelighet og verdighet (12.14)

Kjærlighet til seg selv og kjærlighet til og fra andre – gir kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Det kommer frem i doktorgraden til Linda Rykkje fra HSH. I dag disputerte hun for doktorgraden ved Åbo Akademi i Finland.

Posted in Doktorgrad

Forske, formidle, forandre – forbetre (12.14)

Skal du henge med i musikken må du ha høgt turtal, produsere og formidle – skal du henga med i forskinga må du gjera det same. Kari Holdhus gjer det. AKTIV: Kari Holdhus. Foto: Marte Bjerke, Musikkultur. Førsteamanuensen i musikk

Posted in FoU prosjekt

Forsker på de eldste eldre (12.14)

Det er forsket lite i Norge på hvordan eldre mennesker over 80 år opplever overgangen fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester. Doktorgradsstipendiat Else Cathrine Rustad i HSH vet imidlertid en god del om dette. Else Cathrine Rustad

Posted in PhD Stipendiat

Fra lite til mye – og på vei til mer (12.14)

På nautikk har de stor sett drevet med utdanning i alle år. Men de siste tre årene har forskningen fått mer og mer plass med interessante prosjekter. Og det kommer utdanningen og arbeidslivet til gode. FRA LITE TIL MYE: Nautikk

Posted in FoU prosjekt

Problemløsing i praksis (12.14)

Da Knutsen OAS Shipping AS gikk i gang med å utvikle et rensesystem for ballastvann ble forskermiljøet ved HSH trukket med i prosessen. Det viste seg å være et godt trekk. GOD GRUPPE: – Vi har jobbet godt sammen og

Posted in FoU prosjekt

Berland ny dosent (12.14)

Kompetansen i HSH øker. I dag fikk Astrid Berland ved avdeling for helsefag opprykk til dosent. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra kommisjonen som har vurdert hennes omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Astrid Berland Kommisjonen skriver enstemmig: «Astrid Berland har hatt

Posted in Opprykk dosent

Korleis er det å vera pårørande til ein med demens? (12.14)

Det prøver stipendiat Ellen J. Svendsbø i HSH å finna gode svar på. Ellen J. Svendsbø I dag reknar ein med at det er omlag 70 000 personar i Noreg som har ein eller annan form for demens, medan 250

Posted in PhD Stipendiat

Sprer og deler kunnskap (12.14)

De er på engelsk. De er populærvitenskapelige i formen, og de blir lest. Gjennom mange år har Jan R. Jonassen og kollegaene hans laget nyhetsbrev fra forskningsområdet deres i HSH. Gevinstene er mange. GODT ARBEID OVER MANGE ÅR: – Det

Posted in FoU prosjekt

Forsker på spenningsfeltet «Omsorg og tvang» (01.15)

Mennesker med psykiske lidelser var før i tiden ofte henvist til et liv på institusjon. I dag er det andre boformer som gjelder, og kommunehelsetjenestene er tettere på. I denne endringen er bofellesskapet og det private hjemmet blitt en arena

Posted in PhD Stipendiat

Leter etter suksessfaktorer for hjemmebesøk hos eldre (01.15)

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat Astrid Fjell i HSH er på saken. Astrid Fjell – Hva prøver du å finne svar på? – Jeg prøver

Posted in PhD Stipendiat