KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: Doktorgrad

Doktorgrad om åndelighet og verdighet (12.14)

Kjærlighet til seg selv og kjærlighet til og fra andre – gir kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Det kommer frem i doktorgraden til Linda Rykkje fra HSH. I dag disputerte hun for doktorgraden ved Åbo Akademi i Finland.

Posted in Doktorgrad

Ny doktorgrad om læreres kompetanseutvikling i vurdering (01.15)

Anne Kristin Rønsen i HSH har studert hvordan lærere kan utvikle seg og bli bedre på å vurdere elevenes læringsløp i skolen. I dag fikk hun doktorgraden for arbeidet sitt. Anne Kristin Rønsen forsvarte i dag doktorgradsavhandlingen sin «Vurdering som

Posted in Doktorgrad

Sommer har tatt doktorgrad (12.16)

Det ligger mye god læring i praktisk utførelse av beredskapsarbeid. Ved å sørge for personlige og relevante erfaringer gjennom både det daglige arbeidet og trenings- og øvelsesaktiviteter, vil personer i nødetatene bli langt bedre forberedt på å håndtere ulykker og

Posted in Doktorgrad