KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: FoU prosjekt

Stort innovasjonsprosjekt til HSH (09.16)

HSH og avdeling for lærerutdanning og kulturfag har vunnet fram med et nytt og stort innovasjonsprosjekt i Norges Forskningsråd. – Vi skal finne ut hvordan konsertbesøk kan bli enda mer meningsfylte i skolens hverdag, forteller prosjektleder Kari Holdhus. Kari Hodhus

Posted in FoU prosjekt

Ulmebrann for alle pengene (06.14)

Noregs Forskingsråd har tildelt branningeniørgruppa på HSH 17,8 millionar kroner til å forske på ulmebrann. HSH har vunne fram i Noregs Forskingsråd med eit stort prosjekt: EMRIS: Emerging Risks from Smoldering Fires. Her ser me nokre av deltakarane i forskargruppa

Posted in FoU prosjekt

Vitskapsopera fekk EØS-midlar (07.14)

Læringspakka Write a Science Opera (WASO) som førsteamanuensis Oded Ben-Horin ved HSH er opphavsmann til får fotfeste utover Noreg. No har konseptet fått EØS-midlar på 1,2 millionar kroner til eit nytt prosjekt i Portugal. – Prosjektet skal gå føre seg

Posted in FoU prosjekt

Når forskning går begge veier (07.14)

Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen sin bacheloroppgave er et godt bevis på hvordan en kan kople studenter på spennende forskningsprosjekt, slik at det gir vinn-vinn for studenter, høgskole og arbeidslivet. FIKK OG BRINGER TILBAKE: Veronica Almeland og Ester Tomine

Posted in FoU prosjekt

Live eller simulator? (09.14)

Sjøfolk skal alltid gjøre seg godt kjent på en båt de skal jobbe på. Men er det best å gjøre dette på en tradisjonell måte ved å gå rundt – eller er det bedre, sikrere og mer effektivt og gjøre

Posted in FoU prosjekt

Forskning pågår! (11.14)

De har reist verden rundt og gjennomført omfattende datainnsamling innen ankerhåndtering, løfteoperasjoner offshore og blant skipsoffiserer på simuleringskurs. Nylig holdt de samling for partnere og forskere. – Det er i samspillet mellom forskerne, bedriftene og mannskapene om bord på fartøyene

Posted in FoU prosjekt

Forske, formidle, forandre – forbetre (12.14)

Skal du henge med i musikken må du ha høgt turtal, produsere og formidle – skal du henga med i forskinga må du gjera det same. Kari Holdhus gjer det. AKTIV: Kari Holdhus. Foto: Marte Bjerke, Musikkultur. Førsteamanuensen i musikk

Posted in FoU prosjekt

Fra lite til mye – og på vei til mer (12.14)

På nautikk har de stor sett drevet med utdanning i alle år. Men de siste tre årene har forskningen fått mer og mer plass med interessante prosjekter. Og det kommer utdanningen og arbeidslivet til gode. FRA LITE TIL MYE: Nautikk

Posted in FoU prosjekt

Problemløsing i praksis (12.14)

Da Knutsen OAS Shipping AS gikk i gang med å utvikle et rensesystem for ballastvann ble forskermiljøet ved HSH trukket med i prosessen. Det viste seg å være et godt trekk. GOD GRUPPE: – Vi har jobbet godt sammen og

Posted in FoU prosjekt

Sprer og deler kunnskap (12.14)

De er på engelsk. De er populærvitenskapelige i formen, og de blir lest. Gjennom mange år har Jan R. Jonassen og kollegaene hans laget nyhetsbrev fra forskningsområdet deres i HSH. Gevinstene er mange. GODT ARBEID OVER MANGE ÅR: – Det

Posted in FoU prosjekt