KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: FoU prosjekt

Spanande funn av sjeldne og raudlista artar i ny rapport (04.15)

Per Fadnes fant igjen raudlista sopp over hundre år etter at den først blei oppdaga på Stord. Dei siste tolv åra har han fokusert på sopp, særleg i kulturlandskapet, og funne meir enn 50 nye artar i Sunnhordland. No kan

Posted in FoU prosjekt

Jobbar for god omsorg i siste del av livet (04.15)

Korleis kan ein best ivareta eksistensielle og åndelege behov hjå alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande? Eit spennande prosjekt i Tysvær har gitt gode løysingar. MARKERTE PROSJEKTSLUTT: Prosjektet er formelt avslutta, men arbeide fortset. Frå venstre framme :

Posted in FoU prosjekt

Stiller til debatt med forskning (05.15)

Lise Langåker forsker på kjønn og ledelse i maritim virksomhet. I morgen presenterer hun funn fra forskningen sin når hun i Stavanger stiller til debatt om næringslivets kjønnsutfordringer. Førsteamanuensis Lise Langåker i HSH – Dette er et åpent arrangement for

Posted in FoU prosjekt

Gjennombrot i EU med kreativ læring (05.15)

HSH si satsing mot EU gir god gevinst. Sist veke fauk forskingsprosjektet «Developing an Engaging Science Classroom (CREATIONS)» til topps i EU sitt store forskingsprogram Horisont 2020. Prosjektansvarleg i Norge, Oded Ben-Horin blei kjempeglad. Det kunstfaglege miljøet på kampus Stord

Posted in FoU prosjekt

Møtte forskarkollegaer i Danmark og Finland (05.15)

Professor i HSH Tarja Tikkanen står i bresjen for to FOU-prosjekt der høgskulen samarbeider med fleire universitet og høgskular frå heile Norden og vidare frå sør-aust i Europa til Australia. Det eine heiter SPEDUTEC og det andre heiter SkillsREAL. No

Posted in FoU prosjekt

Gjorde opp status på Bjørgene undervisningssykehjem i Haugesund (05.15)

Representantar frå implementeringsgruppa delte erfaringar frå prosjekt og implementering av heimerehabilitering med resten av Helse Fonna og dei nitten kommunane som høyrer til i Fonna-distriktet. Bente Kvilhaugsvik og Jorunn Sekse snakka om «Koordinerende eining», «Tverrprofesjonelt samarbeid» og «TPS». Foto: Privat

Posted in FoU prosjekt

Forskar på røyk utan eld (05.15)

Det heiter i folkevisdomen: Ingen røyk utan eld. Men i HSH sitt nyaste forskingsprosjekt studerer ein nettopp situasjonar der det er røyk, men ikkje flammar og kanskje heller ikkje glødande materiale. EMRIS-workshop i Magdeburg i mars. Frå venstre: Nina Kristine

Posted in FoU prosjekt

Søkjer EU-pengar for å forska på innovasjon (05.15)

Fleire HSH-tilsette rettar blikket mot EU. Førsteamanuensis Øyvin Kyvik er sentral i ein stor søknad knytt til open innovasjon i små og mellomstore verksemder. Øyvin Kyvik (t.v)er arbeidspakkeleiar for HSH i EU-søknaden. Med på laget har han førstelektor Åge Gjøsæter

Posted in FoU prosjekt

Trageton si forsking inspirerer finske læreplanar (07.15)

Etter at Arne Trageton (79) blei pensjonert frå HSH-jobben, har han jobba for at born skal læra å skriva på tastatur før dei lærer å lesa, for så å læra handskrift. Metoden har blitt så populær i Finland, at dei

Posted in FoU prosjekt

Deltek i verdas største vitskapsopera

Laurdag 3. oktober deltek 21 ungdommar frå Stord saman med 450 andre unge, lærarar, kunstnararar, forskarar og IKT-folk frå 35 land i verdas første verdsomspennande vitskapsopera. Michelle Vorland (16) spelar ei av hovudrollene. – Me er eigentleg ganske heldige som

Posted in FoU prosjekt