KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: Opprykk dosent

Berland ny dosent (12.14)

Kompetansen i HSH øker. I dag fikk Astrid Berland ved avdeling for helsefag opprykk til dosent. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra kommisjonen som har vurdert hennes omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Astrid Berland Kommisjonen skriver enstemmig: «Astrid Berland har hatt

Posted in Opprykk dosent

Kringeland ny dosent (02.15)

Tone Kringeland har fått opprykk til dosent. – Hun fyller utvilsomt kravene som gjelder for opprykk til dosent, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Kringeland sitt arbeid. Tone Kringeland Det var i forrige møte i HSH sitt tilsettingsutvalg at

Posted in Opprykk dosent

Økland ny dosent (02.15)

Nils Tore Gram Økland har fått opprykk til dosent. – Han har ein omfattande og imponerande produksjon av forskings- og utviklingsarbeid som for det meste er på høgt nivå retta mot yrkesfeltet, skriv det sakkyndige utvalet som har vurdert Økland

Posted in Opprykk dosent

Langøen ny dosent (05.16)

Arne Langøen er HSH sin fjerde dosent innen helsefag. Han får gode skussmål for omfattende undervisningsvirksomhet og formidling i ulike fora, både nasjonalt og internasjonalt, i følge den sakkyndige komitéen som har vurdert Langøens faglige arbeid. Den sakkyndige komiteen skriver

Posted in Opprykk dosent Tagged with:

Jonassen er dosent (11.16)

Jan R. Jonassen er HSH sin første dosent innen tekniske, økonomiske og maritime fag. – Han har dokumentert omfattende forsknings- og utøverkompetanse på høyeste nivå rettet mot yrkesfeltet, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Jonassen sine arbeider. Jan R.

Posted in Opprykk dosent

Mæland er dosent (12.15)

Kjellfrid Mæland er blitt dosent i pedagogikk. Ho dokumenterer forskings- og utviklingsarbeid på høgt nivå retta mot yrkesfeltet, skriv det sakkunnige utvalet som har vurdert Mæland sine arbeid. Kjellfrid Mæland. For å bli tilkjent dosentkompetanse må ein ha dokumentert følgjande:

Posted in Opprykk dosent

Gjøsæter er dosent (06.16)

  Åge Gjøsæter er blitt dosent. Et sakkyndig utvalg konkluderer med at Gjøsæter har en omfattende portefølje av faglige arbeider og omfattende pedagogisk erfaring fra alle nivåer innenfor akademia, inkludert fagutvikling og veiledning. Åge Gjøsæter er ny dosent i HSH.

Posted in Opprykk dosent