KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: Opprykk førstelektor

Praksisnær FoU-samling for fusjonspartnarane

Kompetanseheving er eit viktig satsingsfelt i HVL. Denne veka har 24 tilsette på tvers av HVL delteke på kurset «Praksisnær FOU» på Stord. Dette er eit kurs på phd-nivå som gir 10 studiepoeng, og som primært er for høgskulelektorar som

Posted in Opprykk førstelektor, Ukategorisert

Førstelektor på skoleledelse

Bjart Grutle gløder for skoleledelse. Nå er han blitt HSH sin første førstelektor i emnet. Bjart Grutle Det er en sakkyndig komité som har vurdert Bjart Grutle sin kompetanse. De konkluderer klart: Søker har en allsidig og lang erfaring innen

Posted in Opprykk førstelektor

Førstelektor i innovasjon og internasjonalisering

Innovasjon og internasjonalisering i sykepleierutdanningen har vært overskriften på Ingrid Gilje Heiberg sitt forsknings- og utviklingsarbeid gjennom mange år. Nå har en sakkyndig komite funnet henne klart kompetent som ny førstelektor i HSH. Ingrid Gilje Heiberg Ett av hovedarbeidene i

Posted in Opprykk førstelektor

Arnesen er førstelektor (03.15)

Fagkompetansen i HSH aukar. No har Trond Egil Arnesen fått opprykk til førstelektor. Det sakkyndige utvalet skriv at Arnesen sitt forskings- og utviklingsarbeid har ein kvalitet og nivå som kan jamførast med ei doktoravhandling. Trond Egil Arnesen Det er eit

Posted in Opprykk førstelektor

Drange er førstelektor (04.15)

Brit Bårdsen Drange ved avdeling for helsefag i HSH er blitt førstelektor. Det er et sakkyndig utvalg som har vurdert Bårdsen Drange sin fagkompetanse. De slår fast at hun: dokumenterer omfattende utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet. dokumenterer engasjement og kompetanse

Posted in Opprykk førstelektor

Dahl er førstelektor (10.15)

Kompetansen i HSH øker. Hellen Dahl ved avdeling for helsefag har fått opprykk til førstelektor. Hellen Dahl – ny førstelektor i HSH. Dahl får meget gode tilbakemeldinger på forsknings- og utviklingsarbeidet sitt innen pedagogikk i sykepleierutdanningen og i praksisfeltet. Den

Posted in Opprykk førstelektor

Aadland er førstelektor i kroppsøving (04.16)

Helga Aadland er HSH sin ferskeste førstelektor. Helga Aadland. Foto: Lars Smith Det sakkyndige utvalget som har vurdert Aadland sin kompetanse konkluderer slik: Aadland har i sin søknad skrevet et godt og oversiktlig profileringsdokument. Det sakkyndige utvalget har vurdert 6

Posted in Opprykk førstelektor

Sømoe er førstelektor i kunst- og håndverksfag (04.2016)

Kjetil Sømoe Et sakkyndig utvalg har vurdert Sømoe sin kompetanse og de er klare i sin konklusjon: Sømoe dokumenterer omfattende og grundig forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot kunst og håndverksfaget i grunnskolen og høyere utdanning. Dokumentasjonen som Sømoe har

Posted in Opprykk førstelektor