KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Kategori: PhD Stipendiat

Forsker på de eldste eldre (12.14)

Det er forsket lite i Norge på hvordan eldre mennesker over 80 år opplever overgangen fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester. Doktorgradsstipendiat Else Cathrine Rustad i HSH vet imidlertid en god del om dette. Else Cathrine Rustad

Posted in PhD Stipendiat

Korleis er det å vera pårørande til ein med demens? (12.14)

Det prøver stipendiat Ellen J. Svendsbø i HSH å finna gode svar på. Ellen J. Svendsbø I dag reknar ein med at det er omlag 70 000 personar i Noreg som har ein eller annan form for demens, medan 250

Posted in PhD Stipendiat

Forsker på spenningsfeltet «Omsorg og tvang» (01.15)

Mennesker med psykiske lidelser var før i tiden ofte henvist til et liv på institusjon. I dag er det andre boformer som gjelder, og kommunehelsetjenestene er tettere på. I denne endringen er bofellesskapet og det private hjemmet blitt en arena

Posted in PhD Stipendiat

Leter etter suksessfaktorer for hjemmebesøk hos eldre (01.15)

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat Astrid Fjell i HSH er på saken. Astrid Fjell – Hva prøver du å finne svar på? – Jeg prøver

Posted in PhD Stipendiat

Forskning med risiko (01.15)

De siste årene har risikomatriser blitt et viktig styringsverktøy i mange bedrifter. Stipendiat Lene Jørgensen i HSH har vært fascinert av dette i flere år – og nå har hun det som sitt forskningsfelt – på vei mot doktorgraden Lene

Posted in PhD Stipendiat

Improvisasjon som nøkkel til den gode presentasjon (01.15)

Digitale verkty som PowerPoint, Prezi, Notebook og anna er blitt standard i mange klasserom og konferansesalar. Av og til vert dei ei tvangstrøye og hemmar for oss – andre gongar kan desse verktya gi næring til improvisasjon og forløysa glitrande

Posted in PhD Stipendiat

Drep algar for forskinga si (01.15)

Ei stor utfordring i havets økosystem er spreiing av virus, bakteriar, algar, plankton og larver til nye områder med ballastvatn. For å hindre dette kan ballastvatn handsamast slik at organismane vert fjerna eller drepne. Stipendiat Ranveig Ottøy Olsen jobbar for

Posted in PhD Stipendiat

Bedre koordinering – bedre omsorg (01.15)

Det er mye å hente ved at fagfolk i helsevesenet jobber godt på tvers. Stipendiat Daisy Michelle Princeton i HSH prøver å finne svar på hvordan vi bør koordinere den tverrprofesjonelle omsorgen til eldre pasienter med kirurgiske sår. Daisy Michelle

Posted in PhD Stipendiat

Meir improvisasjon i klasserommet, takk! (01.15)

HSH har fleire forskarar som jobbar med å få improvisasjon til å bli eit godt og treffsikkert pedagogisk hjelpemiddel i skulen. Stipendiat Oded Ben-Horin er ein av dei. Stipendiat Oded Ben-Horin i HSH har sitt PhD-arbeid tilknytta Universitetet i Bergen

Posted in PhD Stipendiat

Fangar og forskar på spontanitet (02.15)

Stipendiat Åsmund Espeland har vegen klar mot doktorgraden i musikk. Der blir det mykje improvisasjon, både for han og dei han forskar på i kulturskulen. Åsmund Espeland er i full gang med forskinga si på HSH. Tekst og foto: Vilde

Posted in PhD Stipendiat