KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Idébank

Kva lærings- og vurderingsformer som fungerer best varierer frå emne til emne og frå situasjon til situasjon. Vi har derfor samla mellom anna nyheitssaker som vi håpar kan vera inspirasjon for andre.

Alle nyheitssakene finn du her – vi har også gruppert nyheitssakene rundt desse kategoriane: