Innspel

Dersom du har spørsmål eller ein ide du vil utvikle så ta kontakt med ein av oss i KULT-prosjektet:

Aslaug Grov Almås

Anne Kristin Rønsen

Lene Borgen Waage

Gerd Bjørke

Gunn Haraldseid