Om KULT

KULT står for Kompetanse, Undervisning, Læring og Teknologi.

Prosjektet har som mål å koordinera og utvikla  støttetenester til fagleg tilsette innan områda: kvalitetsutvikling av undervisning, læring og digital samhandling, pedagogisk kompetansehevning og kvalifisering til førstelektor/dosent.

KULT er organisert med arbeidsutval og arbeidsgruppe. I arbeidsutvalet er dekan Sigurd Sandvold (leiar) og studieleiarane Tone Brekke (ATØM),  Liv Åse Hagland (ALK) og Leif-Steinar Alvsvåg (AHF). Arbeidsgruppa består av kvalitetskoordinator Lene Borgen, førsteamanuensis Aslaug Grov Almås (digital samhandling), førsteamanuensis Anne Kristin Rønsen (pedagogisk kompetanseheving) og dosent Gerd Bjørke (førstelektorkvalifisering). Førstelektor Gunn Haraldseid er prosjektleiar.