Pedagogisk kompetanse

Bilde2Hva er så spesielt med læring og undervisning i høyere utdanning?

Som profesjonsutdanning skal HSH levere høy kvalitet på undervisningen studentene våre tar del i. Som lærere legger vi hver dag til rette for studentens læring og kunnskapsutvikling inn mot en framtidig profesjon. Studentene våre er en gruppe i endring. Det samme er profesjonene og fagene de er satt sammen av. Som et tilbud til undervisningspersonalet ved HSH arrangeres det flere kurs og seminar med tema som er aktuelle i undervisnings- og læringsarbeid i høyere utdanning. I tillegg arrangerer og formidler KULT diverse andre kurs på forespørsel fra avdelingene.

Kurstilbud

Basiskurs

Påbyggingskurs

  • Program- og emnedesign: 2-dagers arbeidsseminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse
  • Vurdering: 1-dags seminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse
  • Bachelorveiledning: 1-dags arbeidsseminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse
  • Hvordan designe gode EVU-tilbud?: 1-dags seminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse
  • Krasjkurs for helt ferske forelesere: 1-dags seminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse
  • En god sensorveiledning: 1-dags seminar. Ikke satt opp. Ta kontakt ved interesse

Andre kurs og tilbud i universitets- og høgskolepedagogikk

Ved ønske om å ta kurs ved andre institusjoner er vi behjelpelige med søknadsprosessen og eventuelle opptaksprosedyrer. Ta kontakt med oss dersom du er interessert