KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Merkelapp: AHF

Langøen ny dosent (05.16)

Arne Langøen er HSH sin fjerde dosent innen helsefag. Han får gode skussmål for omfattende undervisningsvirksomhet og formidling i ulike fora, både nasjonalt og internasjonalt, i følge den sakkyndige komitéen som har vurdert Langøens faglige arbeid. Den sakkyndige komiteen skriver

Posted in Opprykk dosent Tagged with: