KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Merkelapp: Digital samhandling

Snakkar med læraren via nett i praksisperioden

Sjukepleiestudentane som gjekk første året av bachelorutdanninga på Stord fekk rettleiing over internett når dei var i praksis fjor. – Studentane gir gode tilbakemeldingar på prosjektet, og planen er å halda fram med metoden, seier Leif-Steinar Alfsvåg, studieleiar i sjukepleie

Posted in Digital samhandling, Praksis Tagged with: ,