KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Merkelapp: førstesemester

Blei kjent gjennom leik

Førsteårsstudentane i sjukepleie på kampus Haugesund blei kjent og danna arbeidsgrupper på Samspelseminar i dag. – Det var kanonbra, seier student Emilie Øgård Hansen (22). Sjukepleiestudentane Laura Perez, Line Henriksen og Emilie Øgård Hansen deltok på Samspeldagen i dag. Foto:

Posted in Førstesemester Tagged with: