KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Merkelapp: Læringsformer

Flink foreleser med sirkustriks

Morgenbladet kårer landets beste foreleser. Paul Erik Rosenbaum fra HSH var en av de nominerte. Han bruker erfaringen sin som tidligere sirkusdirektør inn i undervisningen. Av: Alf H. Aronsen – Det er selvfølgelig stas og en stor annerkjennelse å bli

Posted in Læringsformer Tagged with:

Lærte meir om trygge barn

Korleis kan barnehage- og grunnskulelærarar skapa eit trygt og godt miljø for barn i oppvekst, barn i krise, asylsøkarborn og barn som trivst og mistrivst av ulike årsaker. Den studentdrivne konferansen Undervegs ga mange gode svar. Sjå video. Tekst, foto

Posted in Læringsformer Tagged with:

Lærte mykje i praksis i bank

I haust har tredjeårsstudentane på Økonomi og administrasjon for første gong hatt praksis. Rakel Olava Mørch (22) stakk av med praksisplass i Danske bank i pilotprosjektet. Rakel Olava Mørch har hatt praksis i Danske Bank. Foto: Vilde Hjertholm Lunde Tekst:

Posted in Læringsformer, Praksis Tagged with: ,