KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Merkelapp: Praksis

Lærte mykje i praksis i bank

I haust har tredjeårsstudentane på Økonomi og administrasjon for første gong hatt praksis. Rakel Olava Mørch (22) stakk av med praksisplass i Danske bank i pilotprosjektet. Rakel Olava Mørch har hatt praksis i Danske Bank. Foto: Vilde Hjertholm Lunde Tekst:

Posted in Læringsformer, Praksis Tagged with: ,

Snakkar med læraren via nett i praksisperioden

Sjukepleiestudentane som gjekk første året av bachelorutdanninga på Stord fekk rettleiing over internett når dei var i praksis fjor. – Studentane gir gode tilbakemeldingar på prosjektet, og planen er å halda fram med metoden, seier Leif-Steinar Alfsvåg, studieleiar i sjukepleie

Posted in Digital samhandling, Praksis Tagged with: ,