Kick-off for NatGrep2

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Rammeplanen for barnehagen (2011, s. 22).

Den 30.10.-01.11.2013 var vi samla 20 personer på NLA Høgskolen fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å starta opp arbeidet med å utvikla en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er leda i fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Ved å bruka læringspakken skal barnehagelærere få et redskap til å etterutdanna seg selv i naturvitenskap ved eget arbeidssted
Dette er et prosjekt i regi av Nordplus Horisontal. Sentralt i et prosjekt fra dette område innen Nordplus er at flere sektorer er representerte. For at læringspakken skal bli best mulig har vi representanter fra barnehagesektoren, både eiere, styrere og barnehagelærere. Både privat og offentlig sektor er representert. Videre er en dansk naturskole, Naturfagsenteret og høgere utdanning representerte.
Den ferdige læringspakken skal presenteres på Island i mai 2015.

NatGrep2 bygger på Natgrep1: Læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn.