Nettverksmøte i Finland

02.04-04.04.14 var vi samlet 14 personer på Universitetet i Helsingfors fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å fortsette arbeidet med å utvikle en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er ledet fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Arbeidet er nå i gang og vi delte erfaringer med hverandre om ulike sider ved en slik læringspakke. En stor utfordring er hvordan vi skal utforme læringspakken for at ansatte i barnehagen skal få inspirasjon til å ta den i bruk. Nå er det et år til vi møtes neste gang på Island, men samarbeidet vil fortsette gjennom mail, Google Drive og et planlagt nettmøte.