Prosjektsammendrag

Sammendrag av Nagrep2 

Formålet med prosjektet er å utvikle en felles nordisk læringspakke for pedagoger i arnehagefeltet som skal bidra til et kompetanseløft i naturvitenskapene. Denne læringspakken skal være selvinstruerende og tilgjengelig for alle, slik at barnehagene kan arbeide med kompetanseheving på egen hånd. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling og barnehagen skal videreutvikles som en lærende organisasjon som bl.a. norsk Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver og norsk Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 har understreket. Dette er innovativt i utdanningssammenheng, og det er et bidrag til livslang læring for pedagogene og på sikt et bidrag til livslang læring for barna i barnehagen.

 Nettverket som skal utarbeide læringspakken består av fem ulike sektorer, høgere utdanning, barnehager, barnehageeier, det norske Naturfagsenteret og en dansk naturskole. Alle de fem nordiske landene, Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge er representert. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle en læringspakke basert på forskning og god praksis. Læringspakken vil bli prøvd ut i barnehager underveis i prosjektet.

Utviklingsarbeidet bli gjennomført på nettverksmøter som skal arrangeres på noen av de deltakende institusjonene. I tillegg vil vi bli kjent med hverandres språk, natur og kultur gjennom utviklingsarbeidet, ekskursjoner og seminar.

Resultatene fra nettverksprosjektet vil bli formidlet på flere måter, gjennom Naturfagsentret sitt nettsted, forskerfrø.no, det nordiske naturfagdidaktiske tidsskrift NorDiNa, og på deltakernes websider. På denne måten vil et brett spekter av personer bli kjent med nettverksarbeidet. Resultatene skal brukes for å vurdere om en videreføring av nettverksarbeidet blir aktuelt.

Legg igjen en kommentar