Prosjektmøter

Møte 2, 2014

Dato: 02.04. – 04.04.14
Sted: Universitetet i Helsingfors, Finland

02.04-04.04.14 var vi samlet 14 personer på Universitetet i Helsingfors fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å fortsette arbeidet med å utvikle en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er ledet fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Arbeidet er nå i gang og vi delte erfaringer med hverandre om ulike sider ved en slik læringspakke. En stor utfordring er hvordan vi skal utforme læringspakken for at ansatte i barnehagen skal få inspirasjon til å ta den i bruk. Nå er det et år til vi møtes neste gang på Island, men samarbeidet vil fortsette gjennom mail, Google Drive og et planlagt nettmøte.

I tillegg til dette var det foredrag om virksomheten til LUMA-senteret. Noen besøkte Heureka og andre Naturhistoriska museet. Mange av oss var på jubileumsutstilling med Tove Jansson, det er 100 år siden hun ble født. At hennes evner omfattet mye mer enn Mummitrollet fikk vi bekreftet!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13 av 15 deltakere ved Finland møtet.

Miniseminar, 04.04.14 Universitetet i Helsingfors

Korte foredrag:

9.00 VelkommenKort info ved …. og Merete Økland Sortland, Høgskolen   Stord/Haugesund
9.15 Den døde hjort– at arbejde tematisk og længerevarende med science i børnehavenved Birgitte Damgaard og Karen Bollingberg,   UCC, Jacob Jensen, Tårnby   Naturskole og Pernille Tønnesen, Gartneriet   børnehave Danmark
9:50 Lärares förhållningssätt och   barns lärandeved Laila Gustavsson Högskolan Kristianstad, Sverige
10:25 Pause
10:45 Luft finns!   ved Eva Staffans, Åbo Akademi
11:20 Opplevelsesbasert   læring i naturen, ved   Astrid Wallem Hagen, Bråtveit natur- og kulturbarnehage, NorgeStore   lyder – fysikk for små barn ved Guri   Langholm og Kari Holter, Høgskolen Oslo og Akershus/Naturfagsenteret, Norge
11.45 Oppsummering   og avslutning

Kick-off 2013

Dato: 30.10. – 01.11.13
Sted: NLA Høgskolen, Bergen, Norge

Vi var samla 20 personer på NLA Høgskolen fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å starta opp arbeidet med å utvikla en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er leda i fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Ved å bruka læringspakken skal barnehagelærere få et redskap til å etterutdanna  seg selv i naturvitenskap ved eget arbeidssted

Dette er et prosjekt i regi av Nordplus Horisontal. Sentralt i et prosjekt fra dette område innen Nordplus er at flere sektorer er representerte. For at læringspakken skal bli best mulig har vi representanter fra barnehagesektoren, både eiere, styrere og barnehagelærere. Både privat og offentlig sektor er representert.  Videre er en dansk naturskole, Naturfagsenteret og høgere utdanning representerte.

Den ferdige læringspakken skal presenteres på Island i mai 2015

En del av prosjektet er å bli litt kjent med naturen og kulturen på stedet. Her er noen glimt fra en guidet tur på Bryggen og Rosenkranstårnet.

 

En viktig del av møtet er et miniseminar for ansatte og studenter ved NLA Høgskolen og ansatte i barnehagesektoren:

09:00 Info om dei to NatGrep-prosjekta, begge relatert til naturfag i barnehagen, ved prosjektleiar Merete Økland Sortland
09:15 Naturvetenskap i förskolan; lärandets innehåll, lärarens roll och barns lärande ved  Laila Gustavsson och Susanne Thulin. Högskolan Kristianstad, Sverige
09:45 Lärares användning av utemiljön i yngre barns lärande om djur och planter ved Kristín Nordahl, Universitetet i Island, Island
10:15 Språkliga utmaningar för pedagoger och barn ved Eva Staffans, Åbo Akademi og Marika Lostedt, Espo Stad, Finland
10:45 Pause
11:00 Tidlig start – naturskolen for de yngste ved Jacob Jensen, Tårnby NaturskoleUndervisning i science – på baggrund af danske pædagoger og studerendes naturforståelse ved Birgitte Damgaard, Karen Bollingberg og Thorleif Frøkjær, UCC, Danmark
11:30 Opplevelsesbasert læring i naturen, ved Astrid Wallem Hagen, Bråtveit natur- og kulturbarnehage, NoregKompetanseheving i barnehagen, ved Tarja Tikkanen, Høgskolen Stord/Haugesund, Noreg
11:55 Oppsummering og avslutning

 

Legg igjen en kommentar