Nettverksmøte i Finland

02.04-04.04.14 var vi samlet 14 personer på Universitetet i Helsingfors fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å fortsette arbeidet med å utvikle en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er ledet fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Arbeidet er nå i gang og vi delte erfaringer med hverandre om ulike sider ved en slik læringspakke. En stor utfordring er hvordan vi skal utforme læringspakken for at ansatte i barnehagen skal få inspirasjon til å ta den i bruk. Nå er det et år til vi møtes neste gang på Island, men samarbeidet vil fortsette gjennom mail, Google Drive og et planlagt nettmøte.

 

Forskerfrøpris til Bråtveit barnehage – igjen!

Gratulerer Astrid Wallem Hagen, styrer i Bråtveit natur- og kulturbarnehage igjen, for ny forskerfrøpris! Det er kjempebra jobbet, og vi i NatGrep2 er stolte av dere:-).  Tittelen på prosjektet var: «Her er uenighet i hjemmet om hvorvidt fiskebabyene kommer fra røde rognebær på treet eller ikke…… Les mer her:

Forskerfrøvinnere1

Foto: http://forskerfro.no/.

Bråtveit barnehage fikk Forskerfrøprisen for første gang i 2012. Les mer her.

Kick-off for NatGrep2

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Rammeplanen for barnehagen (2011, s. 22).

Den 30.10.-01.11.2013 var vi samla 20 personer på NLA Høgskolen fra hele Norden (Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge) for å starta opp arbeidet med å utvikla en felles nordisk læringspakke for naturvitenskapene i barnehagen. Prosjektet er leda i fra HSH ved førsteamanuensis Merete Økland Sortland. Ved å bruka læringspakken skal barnehagelærere få et redskap til å etterutdanna seg selv i naturvitenskap ved eget arbeidssted
Dette er et prosjekt i regi av Nordplus Horisontal. Sentralt i et prosjekt fra dette område innen Nordplus er at flere sektorer er representerte. For at læringspakken skal bli best mulig har vi representanter fra barnehagesektoren, både eiere, styrere og barnehagelærere. Både privat og offentlig sektor er representert. Videre er en dansk naturskole, Naturfagsenteret og høgere utdanning representerte.
Den ferdige læringspakken skal presenteres på Island i mai 2015.

NatGrep2 bygger på Natgrep1: Læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn.