Oppstartsmøte med rektorar

Alle rektorar i RespMath-prosjektet er invitert til felles oppstartsmøte i Bergen 26. oktober.

Møtestad: Universitet i Bergen, Christies gata 13, Styrerommet i 5. etasje.   Tidsramme for møtet:  kl. 10 – 16

Saker vi ønskjer å ta opp

  1. Velkomen og presentasjonsrunde
  2. Prosjektpresentasjon og informasjon – bakgrunn og  forankring av prosjektet
  3. Prosjektrammer:  Kva vil lærarane og skulane få igjen frå prosjektet ?  Kva vil bli forventa frå skulene, rektorane og lærarane?
  4. Forventningsdialog og spørsmålsrunde om mellom anna praktisk gjennomføring av prosjektaktivitetane
  5. Praktiske forhold og økonomi
  6. Ymse, avrunding og avslutning

Det vert servert lunsj.

Ta kontakt

Vi ser svært glade for at de vil vere med i prosjektet vårt og vonar at alle framleis har høve til å møte på det aktuelle tidspunktet.  Vi dekker sjølvsagt reise og ev. oppholdsutgifter.  Vennligst gje snarleg melding til John Ivar O. Sunde (johnivarolsen@gmail.com) dersom:

  • Du ikkje kan vere med på møtet
  • Du treng hjelp til å ordne reise og ev. hotellbestilling
  • Du treng alternativ meny/diett

Dersom du har andre spørsmål som gjeld prosjektet eller dette møtet, ta gjerne kontakt med prosjektleiar Knut Steinar Engelsen, tlf 97188380/epost kse@hsh.no

Vi set også pris på om du sender ei stadfesting (som reply til invitasjonen på e-post frå Knut Steinar Engelsen sendt 28.09) på at meldinga er motteken og at du kjem på møtet.

 

Med venleg helsing

Prosjektgruppa for RespMath:  Knut Steinar Engelsen, Kari Smith, Frode Haara, Siv Måseidvåg Gamlen, Ingrid Helleve,  Ann Karin Sandal,  Anne Kristin Rønsen og John Ivar O. Sunde