Seminar: Relasjon mellom pedagogikk og fagdidaktikk i lærarutdanninga – kritikk og konstruksjon

Rammeverket for dei nye grunnskulelærarutdanningane set pedagogikkfaget under press.
UH-nett Vest nettverket for pedagogikk, fagdidaktikk og leiing ønskjer med dette seminaret å bidra til ein kritisk og konstruktiv diskusjon om både konsekvensar og muligheiter som ligg i dette.

Tidspunkt:  8. september 10-15 på HIB, Kronstad

Meir informasjon og påmelding her: http://www.hsh.no/arr/index. php?id=0000002702