Første møte i SkillsREAL referansegruppe

skillsreal_gruppa_rundt_motebord_hrDet første møtet i den regionale referansegruppen til SkillsREAL tok plass den 28.4.2015 i Haugesund. Referansegruppen skal bl.a. bidra til å ivareta brukerperspektivet og samfunnsrelevansen i prosjektet. Referansegruppen er viktig i implementeringen av den delen av prosjektarbeidet, som har som et mål å finne de gode eksemplene på de som lykkes med livslang læring, og herunder veier til innovative, teknologistøttede løsninger for voksnes læring.

I referansegruppen sitter representanter fra Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland, LO, NHO, NAV, HSH og UiS EVU, Utdanning i Ryfylke, Hauglandsløftet, og VOFO Rogaland.