Nasjonal kompetansestrategi

Nasjl kompetansestrategi_logoKunnskapsdepartementet jobber med en ny strategi for kompetansepolitikk. VOX (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk), som er sekretær til arbeidet, skal arrangere en rekke temakonferanser relatert til dette arbeidet. Den første tok plass allerede 10. november 2015 – les mer om innholdet her. I løpet av våren 2016 arrangeres det fire temakonferanser til. Den første skal være i Stavanger i januar-februar med fokus på

  • Krav til omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet
  • Bedre utnyttelse av innvandreres medbragte kompetanse.

Les mer på VOX sine websider – lenk herVOX_logo