Other articles

Chronicle:

Vedøy G., & Jonvik, M. (2017). Et arbeidsmarked fore alle i nedgangstider? Rogaland Avis. Published 10.1.2017.  RA 170110_Kronikk

News from the Research Council/Nyheter fra Forskningsrådet:

Nytt fra SkillsREAL: Mange unge voksne sliter med lesing og skriving. Artikkel av Siw Ellen Jakobsen. 11.5.2016. Lenk her.