Other articles

Chronicle:

Vedøy G., & Jonvik, M. (2017). Et arbeidsmarked fore alle i nedgangstider? Rogaland Avis. Published 10.1.2017.

RA 170110_Kronikk