Kurs i digital historiefortelling

19-20 mai 2014 arrangerte TPS-prosjektet saman med Avdeling for lærarutdanning og kulturstudiar ved HSH kurs i Digital historieforteljing, med førstelektor Grete Jamissen, HiOA, som kursleiar. Ca 50 deltakarar deltok.

Kurset var ein reell verkstad der alle deltakarane laga si eiga digitale fortelling, og det vart gitt innføring om prinsippa i digital historiefortelling  kombinert med innspel om korleis denne arbeidsforma kan brukast innan undervisning.