All Together Better Health VII – Pittsburgh, PA, USA

bilde-3

Nesten 900 var samla ved den 7. All Together Better Health konferansen i Pittsburgh, PA, USA 5-8 juni 2014. Som vanleg ved desse konferansane var det eit rikt og variert program, og med stor grad av interaksjon. Frå Norge deltok Anders Bærheim og Reidun Kjome frå Universitetet i Bergen og Bente Kvilhaugsvik og Gerd Bjørke frå Høgskolen Stord/Haugesund. poster_pitt-300x198 Bente viste poster frå TPS-prosjektet og Gerd deltok i eit panel der ein samanlikna styrke og svakheter for IPE (Interprofessional Education) og IPP (Interprofessional Practice) i fire ulike land: Canada, England, Norge og USA. Den første dagen deltok vi i ein interessant prekonferanse workshop leia av University of Toronto, Canada, som har brei erfaring med «faculty development» med sikte på TPS. Sjå meir om konferansen her.

bilde-4

Bente og Flemming (Danmark) framfor posteren.

bilde-5

Gerd og Bente saman med Hugh Barr og ei tilfeldig gruppe deltakarar på veg til eit arrangement

bilde-2 bilde-1