NIPNET-konferansen 2014

2-3 oktober gjekk NIPNET-konferansen 2014 av stabelen i Stockholm. Her møttest 180 delegatar frå alle dei nordiske landa, flest frå arrangørlandet, Sverige. Ein vel gjennomført konferanse! Sjå vevsida her.

Neste års konferanse blir i Kolding, Danmark, i slutten av november.