Erfaringsseminar på Gardermoen, 10. februar 2015

Ca 20 deltakere var samlet på Gardermoen den 10 februar, der prosjektgruppa la  fram statusrapport fra det første året i TPS-prosjektet, både en samlet oversikt over prosjektet og med innspill om hva som var oppnådd ved hver av høgskolene. Studenter som hadde vært i TPS-praksis ved Luranetunet fortalte om sine erfaringer, og en representant fra Tysvær kommune redegjorde for BTI-opplegget ( Bedre Tverrfaglig Innsats) i denne kommunen. Du kan lese mer om innspillene her: