Arbeidsseminar i TPS-prosjektet – mai 2015

Prosjektgruppa i TPS-prosjektet inviterer med seg lokale medarbeidere i prosjektet til et arbeidsseminar på Gardermoen 20. mai 2015. Her vil det bli holdt en idedugnad om utvikling av gode case og opplegg for nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring.